Type 4

Type 4

Wie?


We zijn een enthousiast team bestaande uit een 50tal ondersteuners.
We werken multi-disciplinair: in ons team zitten kinesisten, leerkrachten, ergo-therapeuten, logopedisten, psychologen, orthopedagogen, verpleegkundige, maatschappelijk werker,...

Wat?


Ons team type 4 biedt Leersteun aan 540 kinderen met (neuro) motorische problemen in het gewoon onderwijs, met een verslag gemeenschappelijk curriculum, een IAC- of OV4-verslag.


We zoeken, samen met de school voor gewoon onderwijs, een passend antwoord op de onderwijsbehoeften van de leerling, leerkrachten en hun schoolteam. We willen hen sterker maken in het omgaan met de specifieke onderwijsnoden van deze leerlingen.

Specifiek Leersteuncentrum 467 (SLSC467)
Administratieve zetel:+32493255090