Type 7

Type 7

Wie?


We zijn een enthousiast team van een 90tal ondersteuners die beschikken over verschillende vaardigheden en competenties om problematieken gelinkt aan type 7 DSH of type 7 STOS te ontleden en gepast te ondersteunen op de klasvloer.

We werken multi-disciplinair. Binnen ons team vind je: logopedisten, audiologen, tolken VGT, kleuterleidsters, leerkrachten lager- en secundair onderwijs, psychologen, orthopedagogen en ergotherapeuten.

Wat?


Het ondersteuningsteam type 7 biedt ondersteuning in het basis- en secundair onderwijs voor kinderen en jongeren met een spraak-taalontwikkelingsstoornis en voor dove en slechthorende kinderen en jongeren.

Het vertrekpunt voor ondersteuning is het communicatief functioneren en de impact hiervan op het leren en de ontwikkeling.

Specifiek Leersteuncentrum 467 (SLSC467)
Administratieve zetel:+32493255090