Type 6

Type 6

Wie?


We zijn een enthousiast team bestaande uit een 30tal ondersteuners.
We werken multi-disciplinair: in ons team vind je leerkrachten, ergo-therapeuten, logopedisten, psychologen, orthopedagogen,…

Wat?


Het ondersteuningsteam type 6 biedt ondersteuning aan een 160tal kinderen/jongeren met een visuele beperking in het gewoon onderwijs, met een verslag gemeenschappelijk curriculum, een IAC- of OV4-verslag.

Specifiek Leersteuncentrum 467 (SLSC467)
Administratieve zetel:+32493255090