Aanmelden

Aanmelden

Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij het Specifiek Leersteuncentrum 467 aan te melden voor leerondersteuning voor type 4, type 6 of type 7.

De aanmelding gebeurt steeds omwille van een samenwerking. Er zijn 2 verschillende samenwerkingsvormen mogelijk:

  • structurele samenwerking
  • ad hoc (uitzonderlijke) samenwerking.
  1. Structurele samenwerking

Het Specifiek Leersteuncentrum 467 heeft een structurele samenwerking met volgende zelfstandige leersteuncentra:

Zelfstandig leersteuncentrum

Werkt structureel met ons samen voor de leerondersteuning van volgende types: 

Type 4, Type 6 en Type 7

Type 4, Type 6 en Type 7

Type 4, Type 6 en Type 7

Type 6

Type 6

Type 6

Type 6

Type 6

Is de school aangesloten bij één van bovenstaande leersteuncentra, dan komt de aanvraag voor leersteun van het betreffende type automatisch bij ons terecht.


Hier zijn geen verdere stappen nodig. Zodra wij de aanmelding goed hebben ontvangen en we beschikken over de nodige verslaggeving opgemaakt door het CLB, nemen we de leersteun op.

2. Ad hoc samenwerking

Naast de vragen die we ontvangen van onze structurele samenwerkingspartners (zie hoger), nemen wij ook bijkomende vragen op. Het gaat dan om vragen van scholen die in principe verbonden zijn aan een ander leersteuncentrum voor de leerondersteuning voor type 4, type 6 of type 7, maar waar in overleg besloten wordt om hiervan af te wijken.

Vaak gaat het om vragen die een bepaalde mate van expertise vereisen m.b.t. een specifiek doelgroep of methodiek. 

 

Deze vragen tot ad hoc vereisen altijd een goed overleg tussen de school en de betrokken leersteuncentra. 

 

Heb je hier vragen over of denk je dat een ad hoc samenwerking nodig is? Neem gerust contact op met info@slsc467.be en we bekijken in overleg hoe de vraag opgenomen kan worden. 

Specifiek Leersteuncentrum 467 (SLSC467)
Administratieve zetel:+32493255090